KOREKTEL s.r.o. se stala plátcem DPH, zvýšení doby splatnosti smluv

28. 11. 2013

Bez oslav a bez nadšení se společnost KOREKTEL s.r.o. stává od 1. prosince 2013 zákonným plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Stalo se tak po křekročení zákonného limitu u obratu společnosti, kdy jsme se tak již chtě nechtě museli stát plátci DPH. Tato skutečnost nás velice mrzí, protože tento krok se bohužel finančně přenese na naše klienty, kteří ze stanovené odměny zaplatí ještě 21% DPH (viz Ceník). V souvislosti s touto změnou tak znovu navyšujeme dobu splatnosti uzavřených smluv z 1,5 měsíce na 2 měsíce.

Věříme, že navýšení ceny za naše služby o DPH nebude mít vliv na spokojenost Vás, našich klientů.

Váš KOREKTEL tým

Zpracovávám...