Splátková varianta

Méně frekventovaná varianta umožňuje zaplacení za provedenou optimalizaci formou splátkového kalendáře. Celková odměna společnosti KOREKTEL, s.r.o. je však v této variantě vzhledem k jejím větším nákladům vyšší. Jedná se o jednu polovinu z celkové garantované úspory na 12 až 24 měsíců s připočtením daně z přidané hodnoty, která aktuálně činí 21%. Měsíční splátka pak musí být minimálně 100 Kč a celková částka musí být uhrazena nejpozději do jednoho roku od provedené optimalizace.

Příklady splátkové varianty z praxe:

  1. Paní Mileně jsme 12. dubna dobře provedenou optimalizací ušetřili na výdajích 400 Kč měsíčně s garancí na jeden rok. Za garantovaný rok slevy to tak dělá celkem 4.800 Kč, které určitě využije ke svému prospěchu. Protože se paní Mileně nehodí zaplatit jednorázovou platbou do dvou měsíců, dohodli jsme se na roční splátkové variantě. Provize v tomto případě činí 2.904 Kč (4800 Kč celková úspora * 1/2 provize + DPH 21% ve výši 504 Kč). Měsíčně tak paní Milena bude posílat od 12. května každý měsíc po dobu jednoho roku 242 Kč (2.904 Kč / 12 měsíců).
     
  2. Panu Josefovi jsme 17. května kvalitně provedenou optimalizací ušetřili na výdajích 150 Kč měsíčně s garancí na jeden rok. Celková úspora tak činí 1.800 Kč, které pan Josef může investovat např. do vnoučat. Pan Josef požadoval splátkovou variantu. Celková provize pro společnost KOREKTEL v tomto případě činí 1.089 Kč (1800 Kč celková úspora * 1/2 provize + DPH 21% ve výši 189 Kč). Měsíčně by pak platba vyšla na 91 Kč po celý rok (1.089 Kč / 12 měsíců). Vzhledem k tomu, že minimální měsíční splátka však musí být alespoň 100 Kč, domluvili jsme se s panem Josefem, že v první měsíční splátce zašle 189 Kč a posléze bude měsíčně zasílat 100 Kč po dobu 9 po sobě jdoucích měsíců (189 Kč + 900 Kč = 1.089 Kč, tzn. splátkový kalendář na 10 měsíců). První splátku uhradí pan Josef do 17. června.
« Zpět na ceník

Zpracovávám...