Jednorázová platba

Nejčastěji využívaná varianta, kdy zákazník po provedené službě uhradí do jednoho až dvou měsíců od provedení optimalizace jednu třetinu z celkové garantované úspory na 12 či 24 měsíců s připočtením daně z přidané hodnoty, která aktuálně činí 21%.

Příklad jednorázové platby z praxe:

Paní Aleně jsme 9. května dobře provedenou optimalizací ušetřili na výdajích 480 Kč měsíčně s garancí na jeden rok, což je úspora 5.760 Kč za rok. To už je pořádný balík peněz. Protože jsme se s paní Alenou dohodli na jednorázovém poplatku za naše služby, vyčíslili jsme naší provizi na 2.324 Kč (5760 Kč celková úspora * 1/3 provize + DPH ve výši 404 Kč). Dle všeobecných podmínek společnosti KOREKTEL s.r.o. uhradí paní Alena tuto částku nejpozději do 9. července (2 měsíční splatnost).

« Zpět na ceník

Zpracovávám...